tel. +48 888 276 655 • ul. Trakt Lubelski 158, Warszawa

REGULAMIN GRY PAINTBALL

 1. Gra paintball polega na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera, zasilanym sprzężonym powietrzem hp. Zabrania się używania sprzętu, które nie jest przeznaczone do gry.
 2. Zabrania się wchodzenia na pole paintballowe osobom, które są pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 3. Na terenie gry mogą przebywać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zostały zakwalifikowane jako zawodnik. Osoby towarzyszące pozostają poza polem (siatką ochronna).
 4. Strzelanie z markera może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu do gry- obszar osłonięty siatką ochronną.
 5. Prędkość wylotowa markera nie może przekraczać 299 fps.
 6. W grze mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat oraz osoby powyżej 9 roku, życia za pisemną zgodą rodziców.
 7. Podczas gry oraz jej zakończeniu zabrania się zdejmowania maski. W momencie wyeliminowania lub chęci opuszczenia pola gry, gracz podnosi ręke do góry, krzyczy „Dostałem”, kieruje lufę markera w dół i kieruje się do wyjścia z pola paintballowego.
 8. Poza obszarem przeznaczonym do gry obowiązuje posiadanie zatyczki założonej na lufie. W miejscu tym zabrania się celowania do graczy oraz osób, które nie biorą udziału w grze.
 9. Zabrania się celowego strzelania do osób, które znajdują się poza polem gry.
 10. Zabrania się strzelania nad siatkę.
 11. Zabrania się strzelania do przeciwnika z odległości mniejszej niż 5m. Podczas bliskiego kontaktu zaleca się klepnięcie przeciwnika, które oznacza trafienie (wyeliminowanie).
 12. Zabrania strzelania się w maskę z odległości mniejszej niz 1m.
 13. Zabrania się ładowania butli bez wiedzy i zgody instruktora.
 14. Zabrania się strzelania do sędziego podczas gry.
 15. Jeżeli osoba podczas gry zdejmię maskę, natychmiast gra zostaje przerywana. W momencie tym należy niezwłocznie poinformować instruktora o takim przypadku.
 16. Zabrania się używania własnych kulek (nie zakupionych na polu paintballowym firmy pif-paf paintball).
 17. Przebywanie bez zatyczki na lufie grozi jednorazowym upomnieniem, w przypadku dalszego niestosowania się do zasad, gracz zostanie gracz zostanie wyproszony z pola paintballowego bez możliwości odzyskania pienięzy.
 18. Strzelanie poza siatkę grozi grzywną w wysokości 200zł.
 19. Strzelanie w miejscu nie przeznaczonym do gry obłożone jest grzywną w wysokości 500zł.
 20. Zabrania się zbierania kulek, które leżą na ziemi, bądź też upadły. W przypadku nie stosowania się do tych zaleceń, gracz zaobowiązuje się do zapłacenia za przeprowadzenie serwisu markera, który wynosi 50zł.
 21. Po zakończeniu gry, gracz zaobowiązany jest do prztarcia markera papierem jak i rownież maski.
 22. Na polu paintballowym obowiązuje zakaz przesuwania oraz niszczenia przeszkód.
 23. W przypadku niestosowania się do regulaminiu, gracz zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy.
 24. Zabrania się używania pirotechniki bez zgody organizatora.
 25. Zabrania się przestawiania jakichkolwiek rzeczy w markerze i butli. W przypadku problemów technicznych, uczestnik powinien podejść do organizatora w celu naprawienia usterki.
 26. Zabrania się wchodzenia oraz strzelania z przeszkód.
 27. W przypadku uszkodzenia markera, gracz ponosi materialną odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego korzystania markera.
 28. Zabrania się kopania oraz popychania osób podczas gry.
 29. Zabrania się wchodzenia na przszkody (z wyłączeniem tych, które wcześniej zostaną zakwalifikowane jako element grający).
 30. Strzelanie w oświetlenie jest karane kwotą 300 zł.
 31. Osoba biorąca udział w grze są świadomowe wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry w paintball i nie będą winić za to organizatora gry.
 32. Każdy gracz jest zobligowany do przeczyszczenia markera, butli, maski oraz magazynku po skończonej grze.
 33. Osoba wchodząca na teren firmy pif paf paintball dobrowolnie deklarują się, że zapoznały się z regulaminem oraz akceptują powyższe wytryczne.

REGULAMIN GRY LASER-TAG

 1. Gra laser-tag polega na eliminacji przeciwka za pomocą wiązki podczerwieni, która trafiając w czujnik zatrzymuje karabin przeciwnika na czas potrzebny do odrodzenia. Karabin zasilany jest bateriami wielokrotnego użytku. Pistolet wykonany został z metalu oraz elementów plastikowych.
 2. Zabrania się wchodzenia na pole paintballowe osobom, które są pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 3. Na terenie gry mogą przebywać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zostały zakwalifikowane jako zawodnik. Osoby towarzyszące pozostają poza areną (miejscem gry).
 4. Obsługa firmy pif paf paintball może odmówić wejścia na teren bez podania przyczyny.
 5. Podczas gry zabrania się biegania z karabinem.
 6. W grze mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat oraz osoby powyżej 9 roku, życia za pisemną zgodą rodziców.
 7. Zaleca się używanie maski, która jest dostępna u organizatora gry.
 8. Zabrania się używania karabinów, które nie zostały dostarczone przez organizatorów gry, firmy pif paf paintball.
 9. Zabrania się samodzielnego demontowania elementów broni.
 10. Osoby przebywające na terenie pif paf paintball zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 11. Osoby przebywające na terenie pif paf paintball zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 12. Na polu paintballowym obowiązuje zakaz przesuwania oraz niszczenia przeszkód. Zabrania się również wchodzenia na przeszkody ( beczki, skrzynki, samochód ) oraz przechodzenia przez okno ( otwory powyżej 80 cm od podłoża ).
 13. W przypadku niestosowania się do regulaminu, gracz zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy.
 14. Zabrania się używania pirotechniki.
 15. Zabrania się przestawiania jakichkolwiek rzeczy w karabinie. W przypadku problemów technicznych, uczestnik powinien podejść do organizatora w celu naprawienia usterki.
 16. Zabrania się wchodzenia oraz strzelania z przeszkód.
 17. W przypadku uszkodzenia karabinu, gracz ponosi materialną odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego użytkowania karabinu (w tym upadki, uderzenia itp).
 18. Zabrania się kopania oraz popychania osób podczas gry.
 19. Gracz biorący udział w grze nie może posiadać przeciwskazań do uprawiania sportu lub wykonywania wysiłku.
 20. Osoby biorąca udział w grze są świadome wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry w paintball laserowy i nie będą winić za to organizatora gry.
 21. Osoba wchodząca na teren firmy pif paf paintball dobrowolnie deklarują się, że zapoznały się z regulaminem oraz akceptują powyższe wytyczne.

REGULAMIN GRY BUMPER

 1. Gra bumper-ball polega na uderzaniu się wzajemnie kulą wypełnioną powietrzem. Gracz połączony jest z kulą pasami, które są regulowane. Gracz zakryty jest od kolan po czubek głowy materiałem pcv wypełnionym powietrzem.
 2. Zabrania się wchodzenia do gry osobom, które są pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 3. Na terenie gry mogą przebywać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zostały zakwalifikowane jako zawodnik. Osoby towarzyszące pozostają poza polem (siatką ochronna).
 4. Zabrania się popychania osób stojących przy siatce oraz słupach.
 5. Zabrania się uderzania osób stojących tyłem.
 6. W grze mogą uczestniczyć osoby, których wzrost przekracza 150 cm.
 7. Pasy odpowiadające za utrzymanie gracza, które regulowane są przez zawodnika. W przypadku problemów należy poinformować obsługę w celu pomocy przy regulacji szelek. W przeciwnym razie gracz narażony jest na wypadnięcie poza obręb kuli.
 8. Osoby biorące udział w grze muszą liczyć się z otarciami naskórka, wynikających z niepoprawnego postawienia nogi na boisku oraz innych rzeczy wynikających z niepoprawnego korzystania z kuli bumper-ball.
 9. Przed rozpoczęciem gry każdy zawodnik musi zdjąć biżuterię z całego ciała. Rzeczy takie jak kolczyki, łańcuszki, zegarki i wisiorki mogą powodować urazy cielesne lub przebicie kuli bumper-ball.
 10. Gra bumper-ball odbywa się na wyznaczonym terenie. Poza boiskiem obowiązuje zakaz gry.
 11. W przypadku niestosowania się do regulaminu, gracz zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy
 12. W przypadku uszkodzenia kuli wynikającej z niewłaściwego użytkowania, gracz ponosi materialną odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego korzystania z kuli.
 13. Osoba biorąca udział w grze są świadoma wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry bumper-ball i nie będą winić za to organizatora gry.
 14. Osoba wchodząca na teren firmy pif paf paintball dobrowolnie deklarują się, że zapoznały się z regulaminem oraz akceptują powyższe wytyczne.
 15. Zabrania się biegania na terenie firmy oraz miejscu wyznaoczym do gry.

REGULAMIN GRY ASG

 1. Gra air soft gun polega na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą plastikowych kulek o wadze do 0,20 g , wystrzeliwanych z repliki, zasilą elektrycznym akumulatorem. Zabrania się używania sprzętu, które nie jest przeznaczony do gry.
 2. Zabrania się wchodzenia na arenę asg osobom, które są pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających.
 3. Na terenie gry mogą przebywać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zostały zakwalifikowane jako zawodnik. Osoby towarzyszące pozostają poza polem (za drzwiami).
 4. Strzelanie z repliki może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu do gry, które zostanie określone przez sędziego przed rozpoczęciem gry ( w trakcie szkolenia ).
 5. Prędkość wylotowa repliki nie może przekraczać 200/350 fps.
 6. W grze mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 18 lat oraz osoby powyżej 12 roku, życia za pisemną zgodą rodziców.
 7. Podczas gry oraz jej zakończeniu zabrania się zdejmowania maski. W momencie wyeliminowania lub chęci opuszczenia pola gry, gracz podnosi ręke do góry, krzyczy „Dostałem”, kieruje lufę markera w dół i kieruje się do wyjścia z pola paintballowego.
 8. Podczas gry oraz jej zakończeniu zabrania się zdejmowania maski. W momencie wyeliminowania lub chęci opuszczenia pola gry, gracz podnosi ręke do góry, krzyczy „Dostałem”, kieruje lufę markera w dół i kieruje się do wyjścia z pola paintballowego.
 9. Zabrania się celowego strzelania do osób, które znajdują się poza polem gry.
 10. Zabrania się strzelania w lampy.
 11. Zabrania się strzelania do przeciwnika z odległości mniejszej niż 5m. Podczas bliskiego kontaktu zaleca się klepnięcie przeciwnika, które oznacza trafienie (wyeliminowanie).
 12. Zabrania strzelania się w maskę z odległości mniejszej niz 1m.
 13. Zabrania się strzelania do sędziego podczas gry.
 14. Jeżeli osoba podczas gry zdejmię maskę/okulary , natychmiast gra zostaje przerywana. W momencie tym należy niezwłocznie poinformować instruktora o takim przypadku.
 15. Zabrania się używania własnych kulek (nie zakupionych na polu paintballowym firmy pif-paf paintball).
 16. Przebywanie bez zablokowanego spustu grozi jednorazowym upomnieniem, w przypadku dalszego niestosowania się do zasad, gracz zostanie gracz zostanie wyproszony z pola bez możliwości odzyskania pienięzy.
 17. Strzelanie w miejscu nie przeznaczonym do gry spowoduje wyrzucenie gracza z gry bez możliwości ponownego wejścia.
 18. Zabrania się zbierania kulek, które leżą na ziemi, bądź też upadły. W przypadku nie stosowania się do tych zaleceń, gracz zaobowiązuje się do zapłacenia za przeprowadzenie serwisu repliki, który wynosi 50zł.
 19. Na polu obowiązuje zakaz przesuwania oraz niszczenia przeszkód.
 20. W przypadku niestosowania się do regulaminu, gracz zostanie usunięty z pola, bez możliwości powrotu do gry oraz bez możliwości odzyskania pieniędzy.
 21. Zabrania się używania pirotechniki.
 22. Zabrania się przestawiania jakichkolwiek rzeczy w replice. W przypadku problemów technicznych, uczestnik powinien podejść do organizatora w celu naprawienia usterki.
 23. Zabrania się wchodzenia oraz strzelania z przeszkód.
 24. W przypadku uszkodzenia repliki wynikających z niewłaściwego użytkowania, gracz ponosi materialną odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego korzystania markera.
 25. Zabrania się kopania oraz popychania osób podczas gry. Nie stosuje się walki wręcz.
 26. Strzelanie w oświetlenie jest karane kwotą 300 zł.
 27. Osoba biorąca udział w grze są świadomowe wszelkiego rodzaju urazów, które mogę powstać w wyniku gry asg i nie będą winić za to organizatora gry.

Osoba wchodząca na teren firmy pif paf paintball dobrowolnie deklarują się, że zapoznały się z regulaminem oraz akceptują powyższe wytryczne.

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich